0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Dotazník o managementu cukrovky

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

ať už na klinice nebo v prvoliniové praxi, každý z nás se v ordinaci setkává s diabetickými psy a kočkami nebo se o ně stará v době jejich hospitalizace. Postupy ošetření v malé praxi se nejspíše liší od postupů na velké klinice, ale cíl je jistě stejný – zajistit to nejlepší pro své pacienty stejně jako pro jejich majitele, jelikož míra spolupráce s klienty a jejich motivovanost hraje při volbě vhodné léčby důležitou roli.

Tento dotazník slouží k získání lepší představy o managementu cukrovky napříč evropskými zeměmi.

Na základě těchto dat bude možné analyzovat těžkosti, trendy a preference, se kterými je možné se při léčbě této nemoci v různých regionech setkat. Získané informace umožní rozpoznání případných problémů v rozličných oblastech managementu cukrovky a budou použity k přesnějšímu zacílení vzdělávacích akcí jak pro Vás, naše vážené kolegy, tak i pro studenty veterinární medicíny, a pomůžou tak ke zlepšení úrovně léčby diabetických pacientů. 

Dotazník sestává převážně z jednoduchých zatrhávacích otázek a jeho vyplnění trvá ca 15–20 minut. Vyplnění dotazníku je anonymní, ale v případě zájmu o zařazení do slosování o poukazy v hodnotě 50 eur na nákup v internetovém obchodě Amazon, je na konci možné uvést svou emailovou adresu. Po zakončení dotazníku budou z uvedených emailových adres vylosováni tři výherci.

 

Těšíme se na Vaše odpovědi a srdečně děkujeme za Vaši pomoc,

MVDr. Katarina Hazuchová PhD DipECVIM-CA MRCVS, MVDr. Tereza Jarešová

Klinika malých zvířat – interní medicína, Justus-Liebig-Universität, Gießen

tereza.jaresova@vetmed.uni-giessen.de

Průzkum obsahuje 37 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.

Impressum / Legal Notice